13. Anncharlotte Nilsson

Vice ordförande Kommunfullmäktige, Ledamot Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Anncharlotte Nilsson, 72, Kanslichef, Mariefred

Jag har bott i Mariefred i 30 år. Är utbildad jurist, har tjänstgjort i domstolar, polismyndigheter, Försvarsmakten, Regeringskansliet och i stiftelser. Jag har under många år varit aktiv i föreningslivet, främst i försvarets frivilligorganisationer. Föreningslivet har tagit en stor del av min fritid. Ledig tid har jag ägnat åt resor och vistelser i naturen.

Hjärtefråga

Planering och bebyggelse i kommunen och näringslivsfrågor är mina hjärtefrågor. Som ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under den innevarande mandatperioden har jag kunnat ägna mig åt dessa frågor och önskar fortsätta med detta även under kommande mandatperiod. Dessa frågor är viktiga för utveckling av vår kommun för att kommunen ska vara attraktiv att bo i. Även trygghetsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Jag vill att det ska vara en trygg kommun att leva i med ett välutvecklat näringsliv och attraktiva skolor. Jag vill se en balanserad tillväxt. Kommunikationer och övrig infrastruktur ska vara utbyggd och anpassad till bostadsbyggandet. Kommunens ekonomi ska vara god och välskött. Gärna skattesänkningar om det kan genomföras utan att bromsa utvecklingen.

Satsningar behöver göras för att bekämpa brottsligheten, vardagsbrotten måste lösas. Åtgärder för att underlätta för företag att etablera sig i kommunen och kunna nyanställa. Förbättrade kommunikationer som underlättar arbetspendling.

Vad kan just du bidra med?

Jag kan bidra med min erfarenhet under ett långt arbetsliv som jurist vid ett antal olika myndigheter och i stiftelser. Mina erfarenheter under de år jag varit aktiv i politiken, som ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som förste vice ordförande i kommunfullmäktige och dess presidium. Denna samlade erfarenhet har givit mig de ovan beskrivna perspektivet.