14. Thore Berggren

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Miljö och samhällsbyggnadsnämnden , Ledamot Socialnämnden

Thore Berggren, 71, Kommunikatör, Strängnäs

Pensionerad efter yrkesliv inom journalistik och kommunikation. Bor i Strängnäs och lever tillsammans med älskad särbo i Stockholm. Har ett väldigt brett samhällsintresse och går igång så det vibrerar om det när jag möter god kultur. Allra helst teater och opera. Också extremt förtjust i matlagning och framför allt i att äta god mat.

Hjärtefråga

Äldre- och funktionshinderomsorg samt bostadsbyggande och samhällsutveckling ligger nära mig. Kvalitet i omsorg av våra mest sköra och omsorgsberoende invånare är en av de viktigaste uppgifterna i en kommun, eftersom det är en mätare på graden av humanitet i ett samhälle. 

Med den inriktningen blir det viktigt att säkra kommunens ekonomi och särskilt inkomsterna, genom att dra till oss fler skattebetalare. Det i sin tur kräver konkurrenskraft genom hög kvalitet i all kommunal service. Samt att vi bygger ut med fler bostäder, säkrar våra företags tillväxt och kvaliteten i våra kommunikationer. Hela tiden med långsiktig hållbarhet och klimatsäkerhet framför ögonen.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Jag tillhör dem som tycker att Strängnäs kommun redan ligger nära idealet för var jag vill bo och verka. För mig är det därför viktigast att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun, genom att slå vakt om och utveckla det vi har. 

Men vi måste bli avsevärt bättre på att sköta den kommunala skolan. Våra dåliga resultat där riskerar att bli ett hot för oss alla om vi inte snabbt vänder utvecklingen. 

Det klarar ingen av oss på egen hand. Därför är det viktigt att vi ytterligare fördjupar det samarbete mellan skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheten och polisen som vi redan så framgångsrikt har inlett.

Vad kan just du bidra med?

Som professionell journalist skaffade jag mig bred erfarenhet av många saker. Det är så i det yrket – man lär sig lite om mycket. Inom partiet är jag ganska välkänd, där vet man vad jag är användbar till. Jag är fullt beredd att ta på mig ledande uppdrag, men är i grunden en typisk lagspelare. Beredd att sättas in där jag behövs bäst. 

Jag är i politiken främst för att skapa nytta för andra, inte driva personlig karriär eller självförverkligande. Sånt har jag gjort förr, det räcker.