15. Conny Edlund

Ordförande Moderaterna Strängnäs, Ersättare Barn och utbildningsnämnden

Conny Edlund, 55, Officer, Strängnäs

Född och uppvuxen på Selaön, Stallarholmen där familjen varit bosatt i många generationer. I huvudsak levt och verkat i Strängnäs tillsammans med hustru och två söner. Uppskattar naturen med vandring på bl.a. Sörmlandsleden. Tar gärna en tur på Mälaren i fritidsbåten. Har i perioder varit aktiv i föreningslivet i Strängnäs med bl.a. scoutkåren. Träffar gärna släkt och vänner. Uppskattar träning utomhus, företrädesvis löpning. Är intresserad av historia och dagsaktuella samhällsämnen.

Hjärtefråga

Min hjärtefråga är kommunen som helhet. Strängnäs kommun är verkligen en pärla mitt i en region som sjuder av utveckling och dynamik. Kommunen har en utmärkt potential att bli en oas i en av Sveriges mest expansiva regioner. Att hitta balansen mellan att bejaka framtiden och det goda som utveckling och framsteg innebär med en fond av stillhet och förankring i vår gemensamma småskaliga miljö – det är spännande. Det måste finnas en dynamik och framåtanda – fast med reflektion och eftertanke.

Trygghet är en individuell känsla – i Strängnäs finns den känslan – och gör den inte det skall man veta var man kan vända sig – det är trygghet. 

Kunskap är inte alltid lätta att ta till sig – det kräver ofta en ansträngning – men när man väl har kunskapen är den lätt att bära, i framtiden är kunskap sannolikt en viktig konkurrensfördel – lärandet måste därför ske under hela livet – det skall vi verka för.

I utformningen av vår gemensamma miljö finns det en inbyggd tröghet, det är bra. Det är ibland lätt att glömma bort att människor levt i området sedan stenåldern. Ansvaret vi har för att förvalta området är i termer av tid försvinnande liten – därför gäller det att vi fattar rätt beslut.

Detta är den jordmån politiken skapar för individen – där kan livet levas efter egna val och ambitioner. I den här miljön kan medborgarna utvecklas och och skapa synergier som lyfter det gemensamma. Här kan individen ta ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Det här är en svår fråga. Det kräver mycket tankearbete och lite strukturerad metod för att kunna vara kortfattad. Låt mig som en första trevare formulera några meningar på temat varför vill man leva och verka i Strängnäs kommun(SK)?

Man vill bo SK för att det finns ett attraktionsvärde här:

– Det är vackert.

– Det är bra service.

– Det är ett bra geografiskt läge.

– Jag kan utvecklas på fritiden.

Man vill verka i SK för att det finns goda förutsättningar här:

– Förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning skapar goda förutsättningar för lärande.

– Företagande finns på alla plan, globala storföretag, nationella, regionala och lokala företag.

– Alla tätorter har levande centrum som bidrar till möten, handel och utveckling.

– Oavsett skede i livet finns utrymme och inspiration för personlig utveckling för den som vill.

Vad kan just du bidra med?

Som officer finns en vana att hantera stora komplexa frågor genom att strukturera och hitta rimliga lösningar. Offentligt styrd verksamhet kräver ofta andra typer av avvägningar än privat vinstdrivande d:o. Förhoppningsvis kan detta bidra till en fokuserad problemlösning och avvägda förslag inom den moderata KF-gruppen.

Som född och uppvuxen i kommunen finns god kunskap om de olika kommundelarna vilket underlättar förståelse för kommande beslutsfattning.