16. Gunnar Boman

Ledamot Kommunfullmäktige , Ledamot Teknik och fritidsnämnden

Gunnar Boman, 72, Kommunikatör, Mariefred

Jag är idag en aktiv senior som sedan 12 år bor i Mariefred. Är gift med Birgitta och vi har 4 barn. Segling har alltid varit en stor passion. Håller igång med stavpromenader och cykling. Reser gärna och har ett stort sportintresse, Är utbildad byggnadsingenjör, men har ägnat mitt arbetliv åt journalistik och kommunikation, till största del inom Scania.

Hjärtefråga

En god folkhälsa , hållbar och balanserad utveckling samt ordning och reda i kommunens ekonomi är för mig viktiga delar för ett attraktivt Strängnäs. Jag är övertygad om att ett rikt kultur- och fritidsutbud samt en omtänksam , hållbar och balanserad samhällsutbyggnad är viktiga komponenter i arbetat med att stärka Strängnäs, som en kommun att bo, leva och arbeta i samt besöka Och att ge våra innevånare i alla åldrar möjlighet till en aktiv fritid är viktigt, då folkhälsan central för vårt välmående . Det är av största vikt att dessa möjligheter finns inom samtliga kommundelar. Inom Teknik och Fritidsnämnden har jag stor möjlighet att vara med och driva dessa frågor. Jag har också ett stort intresse av att vara med och driva Strängnäs utveckling, avseende hållbarhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) och en balanserad utveckling.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Min vision är att kommunen då har en omsorgsfull och hållbar tillväxt , där infrastruktur, byggande och samhällsservice är i balans där vi drar nytta av vårt läge. Vi har en skola där resultaten är nivå med övriga landet. Vi har en högkvalitativ äldreomsorg, där alla känner att de får den omsorg de efterfrågar. Vi har tillgängliga. miljöanpassade och idrottsanläggningar som är attraktiva mötesplatser. Och där Larslunda är det stora centret.

Vad kan just DU bidra med?

Under cirka 40 år har jag verkat inom områden, som intern- o extern kommunikation, journalistik, samhälls- och politikerkontakter Huvuddelen av tiden inom Scaniakoncernen. Erfarenheter som jag bedömer är värdefulla att ha med mig i mitt politiska arbete. Ett av mina viktigaste uppdrag hittills, har varit att få leda arbetet med framtagningen det idrottspolitiska programmet för Strängnäs kommun. Det genomfördes under för mandatperioden , då jag var ledamot i dåvarande Kultur o Fritidsnämnden. Den här mandat perioden har jag inom TFN varit delaktig i revideringen av programmet. Jag bedömer att jag med min bakgrund och erfarenhet från näringslivet och två mandatperioder i ryggen samt mitt engagemang, vill vara med och fortsätta att driva utvecklingen inom Teknik och Fritidnämndens samtliga verksamhetsområden . Vidare vill jag vara med och driva en hållbar och balanserad utveckling av kommunen.