20. Patric Johansson

Patric Johansson, 66, Civilekonom, Mariefred

Född i Olofström i Blekinge 1956. Civilekonomexamen vid Lunds Universitetsfilial i Växjö, 1977. 37 år i Svensk Läkemedelsindustri. Bott i Mariefred i sammanlagt 24 år. Fortfarande aktiv i idrottsrörelsen (48 år), nu i IFK Mariefred och Handbollsförbundet. Pensionär med några företagsstyrelseuppdrag och flera ideella styrelseuppdrag i lokalsamhället. Tidigare politisk ”värnplikt” (ca 7 år), ordf. i Mariefreds Områdesstyrelse, ordf i BUN och medlem av Kommunfullmäktige. Gift sedan 39 år med Gun, överläkare på Karolinska, 3 vuxna barn och 5 barnbarn.

Hjärtefråga

Vår kommun ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Det gäller alla åldrar vilket innebär att avgörande faktorer är skolans kvalitet, möjlighet till arbete och arbetspendling samt att kunna åldras med ett rikt utbud av aktiviteter. Hälsa är avgörande för livskvalitén vilket innebär att idrottsrörelsen, naturen och friskvårdande insatser för medborgarna  är viktigt för samhället att åstadkomma tillsammans med invånarna i t.ex föreningar.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Människor ska fortsätta vilja flytta till vår kommun och vi ska ha en strukturerad tillväxt i kommunens alla delar. Strängnäs kommun ska arbeta för att tillsammans med invånarna utveckla samhället. Skolan och Äldrevård är de viktigaste samhällsuppgifterna och här måste vår kommun ligga i framkant. Den unika miljön med Mälaren och Åkers Bergslag ska utvecklas. Strängnäs och kanske främst Mariefred har några stora ”dragare” som lockar besökare och nya invånare. I dessa kulturmiljöer måste trafikmiljöer utvecklas så att människor upplever god funktion och välkomnande engagemang från vår kommun.

Vad kan just du bidra med?

Med en bakgrund i framgångsrikt svenskt näringsliv och ett nästan 50-årigt aktivt föreningsliv har jag såväl erfarenhet som ett nätverk väl förankrat i lokalsamhället. Mitt djupa engagemang i alla år inom idrottsrörelsen (Sveriges överlägset största folkrörelse) besitter jag värdefull kunskap. Mångårig Styrelsemedlem i IFK Mariefred (Sörmlands största idrottsförening), Ordförande i IFK Mariefred Handboll, Mariefreds TK, Ordförande i Mariefreds Kallbadhusförening, Vänföreningen för SS Mariefred och revisor i Mariefreds Hembygdsförening. Tidigare politisk erfarenhet i såväl Mariefred som Strängnäs är nyttig.