21. Maria Ehrnfelt

Gruppledare, Ledamot regionfullmäktige, Vice ordförande Öppna Moderater Södermanland

Maria Ehrnfelt, 38, Polisstudent, Strängnäs

Jag är 38 år och ensamstående mamma till tre barn. Jag studerar nu till polis, och har tidigare varit ordförande för barn -och utbildningsnämnden. Fritiden spenderar jag helst med min familj eller på fotbollsplanen.

Hjärtefråga

Mitt politiska engagemang finns främst i frågor kring barn och unga. Jag vill bidra till att likvärdigheten ökar, och jag vill arbeta för att inga barn trots olika livsvillkor riskerar att hamna i utanförskap, utsatthet eller kriminalitet. Detta vill jag uppnå genom att fokusera på likvärdig utbildning, se till att den pedagogiska segregationen minskar och genom att arbeta än mer intensivt med tidiga insatser och samverkan mellan olika aktörer. Jag är övertygad om att arbetet med social hållbarhet är avgörande och en av vår tids stora utmaningar.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Min vision för Strängnäs kommun är: En plats där människor vill bo och verka, där de kommunala kärnverksamheterna är i fokus för att ge livskvalité genom hela livet. Jag anser att skolan fortsatt behöver prioriteras och utvecklas för att säkerställa att alla barn får den utbildning de har rätt till, och att stöd och insatser utifrån behov säkerställs. Strängnäs kommun ska främja och underlätta för invånare att åka kollektivt, man ska kunna arbeta i Stockholm och ha sin hemvist i Strängnäs kommun, utan att behöva oroa sig för om man hinner hem för att hämta sina barn på förskolan. Strängnäs kommun ska vara en plats där besöksnäringen blomstrar, en kommun som i samarbete med andra aktörer har en mångfald av upplevelser att erbjuda.

Vad kan just du bidra med?

Kort och gott! Mig ska man rösta på om man vill ha en politiker som säger som det är, inte en politiker som säger det man tror att medborgarna vill höra.