22. Gunilla Orrebrink

Ledamot Barn och utbildningsnämnden

Gunilla Orrebrink, 75, Företagare, Stallarholmen

Med en fil.mag. i naturvetenskapliga ämnen och en lärarutbildning i bagaget blev jag under 10 år en uppskattad lärare i grundskola och gymnasium. Ledarskap lärde jag mig från min tid inom läkemedelsindustri. Åren i IT-branschen fick mig att förstå hur man efter framgång kan jobba sig igenom tider av motgångar när IT-bubblan sprack. Numera kommunikationskonsult i eget företag. Bor på Selaön med man och hund och katt. Intresserad av trädgård, byggnadsvård och litteratur.

Hjärtefråga

Skolan är min hjärtefråga. Många elever och lärare gör ett fantastiskt jobb men Strängnäs kommun har en stor utmaning för att komma till rätta med svaga skolresultat för alltför många elever. Jag vill använda all kraft till att ge dem en bra skola med skolledare i toppklass, kompetenta och engagerade lärare i en god skolmiljö. En bra grund för fortsatt utbildning är att kunna läsa, skriva och räkna. Lika viktigt är att kunna praktiskt använda sig av dessa förmågor i vardagen och för att skapa sig en bra framtid. Den digitala värld vi lever i kräver att våra elever kan använda datorer för mer än spel och kommunikation med omvärlden, som att söka information och hantera vardagliga frågor. 

Skolan ska vara en trygg plats som ser till hela elevens mående. Det ska finnas förutsättningar för bra fritidsaktiviteter i samhället.

I Barn och utbildningsnämnden har erfarenheter samlats och resultat nåtts men mer behöver göras. Ledarskapet på alla nivåer inom skolan behöver stärkas. Skolan har tillförts resurser som ska användas på ett klokt sätt. För att veta att vi gör rätt behöver utvärderingar återkommande göras. Som politiker vill jag uppmuntra professionen att utveckla pedagogiska metoder för dagens och morgondagens skola.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Våra skolor, kommunala såväl som fristående, håller toppklass. Strängnäs är en plats för hela människan och hela livet. Här finns jobben, skolan – allt från förskola ända upp till gymnasium/yrkesskola, rekreationsmöjligheter, natur och miljö för en bra hälsa. Friskt nytänkande i kombination med stolt tradition. Ett starkt men ändå varmt samhälle. Strängnäs kommun är en plats som ger människor möjligheten att växa och utvecklas hela livet. Här vill man bo!

Vad kan just du bidra med?

Jag kan bidra med lyhördhet, nyfikenhet och engagemang. Jag har kompetens och erfarenhet av hur man bygger team. Ledarskap och kommunikation är min profession. Idag handleder jag chefer och medarbetare i eget företag. En viktig drivkraft är mitt intresse för människor och att få se dem växa och utvecklas. Jag drivs av en önskan att få saker att hända för att vårt samhälle ska bli bättre. Andra erfarenheter jag har är av att vara överförmyndare och ledamot i Stockholms Överförmyndarnämnd, nämndeman, ledamot i stadsdelsnämnd, bidragsdelegerad i stiftelser samt olika befattningar i föreningslivet.