23. Fredrik Blomqvist

Ledamot Moderaterna Mariefred, Ersättare Barn och utbildningsnämnden

Fredrik Blomqvist, 36, Projektledare, Mariefred

Om mig: https://fredrikblomqvist.se/biografi/

Hjärtefråga

Utbildning och bildning, trygghet, kultur och upplevelser.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Jag vill se att Strängnäs kommun har växt på ett hållbart sätt, att vår finansiella ställning har fortsatt att förbättras, att kunskapsresultaten i de skolor som finns i kommunen är i en positiv trend (vilket jag tror behöver verkas för genom en palett av åtgärder där fokus på undervisning är centralt), att kommunen är i en positiv trend vad gäller trygghet, att vi fortsätter att vara och utvecklas som en kommun med kulturvärden och upplevelser.

Vad kan just du bidra med?

Jag hoppas kunna bidra framför allt inom områdena utbildning och kultur, som jag har erfarenhet av professionellt då jag arbetar med skolutveckling, undervisning, skolforskning samt är författare och musiker.