25. Claes Hellström

Ledamot Moderaterna Strängnäs

Claes Hellström, 65, Polis, Strängnäs

Har arbetat som polis i över 40 år mestadels med narkotikafrågor. Bor på landet är också familjehem. Spelar padel, golf och fiskar

Hjärtefråga

Tryggheten. Fler poliser, minska narkotikaanvändandet i kommunen. Samarbete mellan polis och socialtjänst måste prioriteras när det gäller ungdomars narkotikamissbruk och brottslighet. Jag skulle tycka det skulle vara intressant att sitta i socialnämnden.

Vad är din vision frö Strängnäs kommun?

Min vision är att människor i Strängnäs skall känna sig tryggare när de går på gator och torg. Därför vill det till mer poliser, väktare och kameraövervakning på utsatta platser. Viktigt med samverkan mellan olika aktörer såsom polis, socialtjänst, bostadsbolag och givetvis kommunen.

Vad kan just du bidra med?

Jag tror att jag kan bidraga med min kunskap och brottslighet, narkotikafrågor och erfarenheten av samarbete mellan alla parter i en kommun. Jag har inte tidigare haft några uppdrag i kommunen.