26. Inger Jansson

Ledamot Kommunfullmäktige , Ledamot Socialnämnden , Ledamot Moderaterna Stallarholmen

Inger Jansson, 76, Administrationsassistent, Stallarholmen

Pensionär, änka, har 2 barn och 4 barnbarn. Förutom familjen och politiken fyller jag mina dagar med frivilligarbete, jag är god man och förvaltare, volontär i Frivilligcentralen coh besöker ensamma äldre.

Hjärtefråga

Sociala frågor! Frågor gällande funktionsvariabla inom LSS samt barn och ungdom. Det viktigaste för mig är alla människors lika värde. Även de som inte kan föra sin egen talan ska ha en plats i samhället och få sina rättigheter tillgodosedda.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Strängnäs kommun ska vara en bra kommun att leva, arbeta och bo i för alla!

Vad kan just du bidra med?

Har arbetat 25 år inom socialtjänsten med olika arbetsuppgifter. Har erfarenhet av hur kommunen fungerar, framför allt inom socialnämndens område. Har även varit facklig ordförande för kommunens tjänstepersonerr i 12 år.