28. Daniel Petersen

Ledamot Moderaterna Mariefred, Ersättare Teknik och fritidsnämnden

Daniel Petersen, 35, Senior ingenjör, Åkers styckebruk

Ung man i 30-årsåldern som under Cornapandemin flyttade från Södertälje till mitt radhus i Åkers Styckebruk men är ursprungligen född och uppväxt i Nyköping. Utbildad maskiningenjör vid KTH och anställd på Scania sen 2007, sen 2012 som konstruktör. För tillfället singel och bor själv i mitt hus, så har gott om utrymme. På fritiden gillar jag att umgås med vänner, styrketräna/träna, laga mat, läsa och kolla på serier samt även brygga eget öl!

Hjärtefråga

För mig är frågor som rör företagande, trygghet och säkerhet samt omställningen till ett hållbart samhälle. Företagande ser jag som en självklar grund för att ha en ekonomiskt stark kommun med balanserad budget och rimlig skattesats. Trygghet och säkerhet blir en ännu mer pressande fråga i dagens samhälle och det är en självklarhet att människor ska känna sig trygga i samhället och i sina egna hem. Här vill jag även jobba för mer inhemskt jordbruk vilket jag i en orolig värld ser som helt avgörande för att Sveriges befolkning ska klara sig utan svält om en större konflikt i vårat direkta närområde blossar upp När det kommer till omställning till ett hållbart samhälle så är det viktigt för Sveriges framtid. Vi behöver förbättra miljön och klimatet men på ett sådant sätt att det inte påverkar ekonomin negativt för varken kommunen, medborgarna eller företagen. En nyckel här som jag ser det är en stabil energiförsörjning året om med låga elpriser samt minskat beroende av utländsk energi t.ex. olja.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Strängnäs ska vara den självklara kommunen i Mälardalen för både boende och företagande. Vill göra kommunen tryggare för att kunna locka till fler invånare från de otrygga storstäderna. Se till att vi har förutsättningar för boende genom att se till att det finns bra pendlingsmöjligheter samt se till att det finns möjligheter för distansarbete, kanske genom att locka större företag att öppna satelittkontor. Se till att de finns bra förutsättningar för företag genom att det finns attraktiva mark/fastigheter att etablera sig i, finns bra infrastruktur samt bra energiförsörjning. Vill även se till att Strängnäs har Sveriges bästa skolor för att locka hit boende samt även etablera mer högre utbildning i Strängnäs.

Vad kan just du bidra med?

Jag kan bidra med mina erfarenheter från näringslivet, mitt intresse för historia och samhälle, mitt teknikkunnande. Kommer även bidra med mitt engagemang och vilja att åstadkomma förändring samt även mitt analyserande och kritiska tänkande som ingenjör. Sitter just nu som ersättare i Teknik och fritidsnämnden och har även varit vice ordförande för min lokala kårförening samt ledamot av THS fullmäktige under min studietid. 

Jag jobbar som senior konstruktör samt produkt-och egenskapsägare. Så mycket av mitt jobb går dels ut på vara expert, vara ledare och mentor för yngre kollegor samt arbeta strategiskt dels med produktplanering och arbetsplanering. 

Så röstar man på mig så får man en politiker som kommer göra sitt bästa för att vi ska få en så bra kommun som möjligt dels genom att se till att vi har en rimlig och genomförbar plan för framtiden.