29. Magnus Qvist

Vice ordförande Moderaterna Strängnäs

Magnus Qvist, 67, Överstelöjtnant, Strängnäs

Pensionerad Yrkesofficer. Gift sedan 40 år tillbaka och har tre vuxna döttrar med egna familjer. Fritiden ägnar jag åt camping, båtliv, sportfiske och våra barn och barnbarn.

Hjärtefråga

Min hjärtefråga är beredskap och trygghet i vid bemärkelse. Jag är som före detta militär logistiker intresserad av logistikfrågor och försörjningstrygghet. Jag tycker också att idrotts och föreningslivet är viktigt för att ge ungdomar meningsfull fritid. Kan tänka mig verka i teknik och fritidsnämnden eller barn- och utbildningsnämnden.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Kommunen har en fortsatt stark ekonomi som ger möjlighet att göra de investeringar som behövs med hänsyn till en ökande befolkningsutveckling, och för att säkerställa en god uthållighet och försörjningsberedskap vid olika former av kriser. Vidare har tryggheten ökat genom god samverkan mellan polis och kommun, så att färre ungdomar väljer att ägna sig åt kriminalitet. Kommunen är vidare ett attraktivt besöksmål.

Vad kan just du bidra med?

Jag har inga tidigare erfarenheter av kommunalpolitik, Jag har i stället 45 års erfarenhet från tjänstgöring i Försvarsmakten på en mängd befattningar vid staber, förband och skolor, där jag de sista åren arbetat med logistikfrågor på högkvartersnivå främst kopplat till våra utlandsstationerade förband. Jag uppskattar ordning och reda samt ett tydligt och målinriktat ledarskap. Mina erfarenheter av militär logistikplanering kan sannolikt bidra i samband med t ex beredskapsplanering i kommunen.