3. Magnus Stuart

Riksdagsledamot, Ledamot Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige

Magnus Stuart, 70, Riksdagsledamot, Mariefred

Gift med Kerstin sen över 40 år. Vi har två barn och fyra barnbarn. Bor i Mariefred sedan 25 år. Har hela mitt yrkesliv varit företagare och drivit vårt familjeföretag.  Fritiden (när det blir någon) tillbringas gärna invid eller på Mälaren.

Hjärtefråga

Samhällsbyggande, företagande samt miljö- och hållbarhetsfrågor är för mig de frågor jag vill arbeta med inom politiken. Alla tre hör ihop och det är så viktigt för tillväxt och framtid att vi jobbar intensivt med dessa frågor. Eftersom vi är en väldigt expansiv kommun så är det extra viktigt att vi noga planerar och följer upp alla våra planer för tillväxt av kommunen och då hela tiden med miljön och hållbarheten i fokus.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Strängnäs kommun ska vara en av Sveriges mest välskötta kommuner och vi ska vara bra på att vara just kommun. I en välskött kommun trivs invånare, besökare och näringslivet. Med fortsatt Moderat ledarskap ska vi attrahera nya företagsetablering samt stärka vår position som ett attraktivt och spännande besöksmål.

Vad kan just du bidra med?

Med min seniora ålder och efter en lång period som företagare vet jag vad som krävs för att leda och motivera medarbetare. Tar med mig dessa erfarenheter in i politiken. Sedan vi sålde företaget för snart åtta år sedan har jag lagt mycket av min tid på Moderaterna och politik. Haft genom åren stort engagemang inom olika föreningar bl.a Scouterna, Round Table, Rotary och under nästa 15 år var jag ordförande i branschföreningen Lek o Baby. Allt detta sammantaget gör att jag ser mig som en bra lagspelare i det moderata laget.