33. Ylva Binder

Vice ordförande Moderaterna Åker/Länna

Ylva Binder, 51, Företagare, åkers styckebruk

Entreprenör och företagare. Jag har arbetat med alkoholprodukter hela min karriär. 15 år med stora globala företag utomlands och de senaste 10 åren här i Gamla Stationen Åker med mina egna varumärken. Jag har två underbara killar som fyller 13 nu i sommar och 2 stora, busiga hundar. Älskar Åkers bergslag och den underbara natur som omger oss lyckligt lottade att få bo i Åkers styckebruk.

Hjärtefråga

Jag har ett stort intresse för våra ungdomar, och anser även att ensamstående föräldrar är en ganska bortglömd kategori i Sverige. Jag vill se bra utbildning, motiverade ungdomar och en stöttande infrastruktur. Ibland tycker jag att vi kan förlora logik, effektivitet och enkla lösningar genom att titta på byråkrati och regelboken, delegering och icke eget ansvar. Utan medkänsla, lyhördhet och ett ansvar så försvinner ibland det självklara. Sittandes bakom ett skrivbord, långt ifrån personen eller organisationen man skall hjälpa, skapar oftast inte optimala förhållanden. Mitt motto är att lära känna problemet, förstå omgivningen och aktivt kunna lösa utmaningar tillsammans, effektivt, med ett öppet samarbete. Jag vill att man ska kunna få svar på frågor snabbt, effektivt och med handläggare som lyssnar och tar ansvar, väl införstådda och utbildade inom området de verkar. Utvecklingen av kommunen är viktig då byggnation och service såsom vårdcentral, tandläkare, äldrevård måste ses över tillsammans med utvecklingen. Strängnäs kommun växer, och med det måste den infrastruktur som servar alla invånare växa i samma takt som invånarantalet. Alla skall ha rätt att få utbildning, vård, äldrevård och känna sig säker i sin omgivning. Jag anser även det viktigt vi tillåter varje del av vår kommun att bibehålla sin karaktär, historik och stora olikhet vi besitter. Unika och fina städer som ligger i en och samma kommun, det är värt att vårda och respektera.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Invånarantal och service skall utvecklas hand i hand. Med detta menas skola, vård, äldrevård osv. Vi kan inte bygga ansvarsfullt om vi inte tänker igenom och planerar väl för varje individ som kommer till vår kommun. Varje del av kommunen har fantastiska saker och mindre fantastiska saker. Jag vill se de saker som är viktiga för ortens invånare lyssnas på, med intresse och vilja att förstå dess olikheter. Strängnäs kommun skall vara attraktivt att bo, men även attraktivt att verka. Nyföretagande, enkla och stöttande företagarstöd, ung företagsverksamhet, tydliga riktlinjer och öppen kommunikation. En aktiv kommun med naturskön miljö som även attraherar en stor andel turism, och där det finns en väl etablerad vision hur man bäst bemöter en relativt ny hemester. Jag välkomnar en öppnare dialog med folket, ansvarsfullt redovisa och förklara större budgetspenderingar av skattemedel, bemöta kritik öppet och medla vision och framtid.

Vad kan just du bidra med?

Som 18-åring försvann jag från Sverige och bodde utomlands i 25 år. Jag har suttit på internationella styrelsepositioner med en Master inom internationell business och kommunikation. Nu hemkommen till Åker har jag öppnat eget företag och ser den stora förändring som skett under den tid jag varit borta. Jag älskar utveckling, men kan även se en del mindre bra som utvecklats. Med en tydlig bild från förr, nu och bred vision från andra platser i världen, en bra utbildning, tror jag att jag kan bidra med mycket för kommunen. Jag är orädd, stark i mina åsikter och inte rädd att representera och driva igenom de frågor jag anser gör en förbättring – även om den förändringen känns obekväm för andra.

Många säger att vissa personer sitter i gulan, andra i vitan – men där jag är en stor fantast för äggröra.