34. Henrik Lowe

Henrik Lowe, 42, Enhetschef, Strängnäs

Jag är 42 år, född och uppvuxen i Strängnäs. Bor tillsammans med min fru som är förskolelärare och har två tonårsbarn. Jag jobbar i en LSS verksamhet i Stallarholmen och på fritiden är jag aktiv i Strängnäs Ju-jutsu förening, både som utövare och styrelsemedlem.

Hjärtefråga

Mina hjärtefrågor är bland annat Trygghet, att alla kommuninvånare ska känna att man kan gå ut när och var som helst tryggt. Skola, att eleverna får rätt förutsättningar för att lyckas med sina studier och kommunens framtida utformning, att kommunen har levande centrumkärnor där människor vill vara och verka. Jag upplever att de tre frågorna hänger ihop och min känsla idag är att många med mig anser att det är områden vi kan bli bättre på i kommunen, därför vill jag gärna vara med att driva dessa frågor i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Jag tror även att med mina mer än 20 års erfarenhet av LSS, att jag skulle kunna vara med och bidra i Socialnämnden.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Strängnäs kommun om fyra år, har levande stadskärnor där företagare vill verka och har en handel som tilltalar invånarna. Invånarna känner sig trygga och drar sig inte för att gå ut när man vill. Skolornas elever får rätt förutsättningar och anpassningar för att klara sin skolgång. Några förslag för att komma dit är; fler övervakningskameror, bättre polis och väktartäthet, bättre kollektivförbindelse inom kommunen och in och ut ur stadskärnorna, främjande av företagare och attraherande nya företag till centrumen så att invånarna vill göra sina inköp inom kommunen, fånga upp elever som har behov av stöd tidigt och rikta insatserna och anpassningarna efter behovet.

Vad kan just du bidra med?

Jag arbetar inom en idéburen LSS verksamhet i Stallarholmen sedan 2001 och som ansvarig för en enhet sedan 2008 och har de senaste åren delat ansvar för ytterligare en enhet. I mitt arbete hanterar jag många boende och medarbetarfrågor, vilket jag upplever är både roligt och prövande men så givande. Jag bor, är uppvuxen och ser mina barn växa upp i Strängnäs och tycker jag känner kommunen. Jag är ny inom politiken och har inte haft några uppdrag tidigare, men med mitt nyfunna intresse ser jag det som en spännande utmaning.