36. Kerstin Dahlström

Ledamot Kommunullmäktige , Ledamot Teknik och fritidsnämnden, Suppleant SEVAB

Kerstin Dahlström, 79, Redovisningskonsult, Strängnäs

Jag är numera pensionär, har tidigare varit revisor med egen byrå. Jag är gift och har tre barn och sex barnbarn. Vi bor på Tosterön.

Hjärtefråga

De frågor som tas upp i både Sevab och Teknik- o fritidsnämnden (TFN) intresserar mig. TFN har ju mycket varierande uppgifter som fritid med nybyggnation av simhall o idrottshall, måltidfrågor räddningstjänst o inte minst gata/park med underhåll av gator o försköning av stadsmiljöerna. Sevabs olika ansvarsområden är också intressanta och viktiga med elförsörjning VA frågor o renhållning.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Min vision om Strängnäs kommun om fyra: Simhallen är invigd och i bruk idrottshallen är också klar några fler utegym är byggda och vi jobbar ofrötrutet vidare med agenda 2030 och våra högt ställda mål. Jag vill att vi fortsätter jobba för att förbättra våra kommundelar både vad avser miljö, trivsel och kommunikationer.

Vad kan just du bidra med?

Som jag tidigare nämn har jag varit revisor i mitt tidigare arbetsliv så därav följer att god ekonomi och att vara noga med att varje skattekrona används med det bästa för samhället.

Jag vill tillsammans med det moderata laget jobba för att Strängnäs ska fortsatt vara en kommun som vi är stolta över och som attraherar folk att bo här.