41. Kjell Kristiansson

Ledamot i SEVAB, Ledamot ESEM

Kjell Kristiansson, 73, Farmaceut, Mariefred

Jag bor i Mariefred, är 72 år, pensionär, och gift med Lilian. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom läkemedelsindustrin i olika ledande befattningar. Trädgårdsarbete och golf tillhör mina viktigaste fritidsintressen och familjen som är bosatt i Oslo och Stockholm.

Hjärtefråga

Jag bor i Mariefred, är 72 år, pensionär, och gift med Lilian. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom läkemedelsindustrin i olika ledande befattningar. Trädgårdsarbete och golf tillhör mina viktigaste fritidsintressen och familjen som är bosatt i Oslo och Stockholm

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Strängnäs kommun är i praktiken en del av Storstockholmsregionen. Det är attraktivt att bo i Strängnäs kommun som bjuder på många fördelar, men arbetsplatsen ligger ofta i storstockholm? Bostadsutvecklingen och därmed service så som skolutbud etc. i kommunen är i stark utveckling. Företagandet inom kommunen måste därmed också utvecklas. Fritidsverksamheten för båda stora och små måste hänga med i utvecklingen. Vår närhet till naturen viktig för båda unga och gamla. Viktigt att speciellt Strängnäs som stad, utvecklas och attraherar företagande med t.ex. ökat utbud så att kommuninvånarna prioriterar Strängnäs som inköpsbas i stället för Södertälje och Eskilstuna.

Vad kan just du bidra med?

Viktigt att centra i kommunen så som Strängnäs, Mariefred, Åkers och Stallarholmen ökar utbud och förenklat etablering av arbetsplatser prioriteras. Speciellt Strängnäs stad måste expandera och attrahera företag och verksamheter tydligare. Strängnäs måste bli det naturliga ”shoppingcenter” för kommuninvånarna vilket kan ske om utbudet ökas och når ”näste nivå” i förhållande till nu. Den kraftiga expansionen som sker i Eskilstuna Logistikpark, ligger på gränsen till Strängnäs kommun. Denna stora expansion bjuder på möjligheter för Strängnäs kommun genom att kommunen expanderar i ”västerort”. Turistnäringen är viktig för flera plaster inom kommunen. Lägg förhållanden bättre till rätta genom olika behov/förbättringar och måluppfyllelser. Till exempel är det svårt att hitta parkeringar i Marieferd under ”peak season” när många dels från Stockholmsregionen och dels från närområdet (till ex. Läggesta området) besöker orten.