42. Bengt Karlsson

Ledamot Överförmyndarnämnden, Vice ordförande Moderaterna Stallarholmen, Ersättare Kommunfullmäktige

Bengt Karlsson, 77, Polisinspektör, Stallarholmen

Pensionerad polisinspektör i Stockholm. Bosatt sedan 1973 i kommunen och sedan 1975 i Stallarholmen. Fotointresse sedan länge.

Hjärtefråga

Allätare. Alla frågor som berör människor!

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Fortsatt förbättrade levnadsvillkor för invånarna, framförallt vad gäller infrastruktur och miljö.

Vad kan just du bidra med?

Att jobba med människor för människor vilket jag gjort sedan 1964.