49. Dennis Andersson

Suppleant SFAB/SBAB

Dennis Andersson, 48, Civilekonom, Åkers styckebruk

Dennis Andersson 48 år, gift och bosatt i Mariefred med två barn i åldern 12 och 13 år. Jag är utbildad Civil ekonom med en lång karriär inom framförallt media, sport och TV i olika roller som både chef, VD och specialist. Jag har stort engagemang i IFK Mariefred både som fotbollstränare och ishockeyförälder. Utöver barnens idrottsverksamhet så jagar jag gärna under hösten.

Hjärtefråga

Jag brinner för att alla barn i Strängnäs skall utvecklas och ges livschanser genom en god utbildning och hälsosam inställning till livet.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Om 4 år så har eleverna i skolorna i strängnäs kommun förbättrat sitt resultat avsevärt. Strängnäs skall vara en attraktiv plats att bo, verka, besöka och leva i både för barn och vuxna med närhet till både natur och storstad. Strängnäs kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare, resurseffektiv med god ekonomi att kunna satsa relativt mer än motsvarande kommuner på kärnområden som klimat, vård, skola och omsorg. Skatten skall hållas på en moderat nivå ytterligare stärkande attraktiviteten för strängnäs som bostadsort. Strängnäs skall fortsätta växa med inflytt av både människor och företag men växten skall ske klimatsmart och utan att ge avkall på den höga boendekvalitet som finns idag.

Vad kan just DU bidra med?

Jag är en mycket van förhandlare och kan bidra både kreativt och engagerat i frågor som är viktiga för kommunen och invånarnas utveckling.