50. Kerstin Stuart

Vice ordförande Valnämnden, Ersättare Socialnämnden

Kerstin Stuart, 72, Ekonom, Mariefred 

Varit egenföretagare under 35 år. Mitt liv idag som pensionär ägnas bl a åt barn, barnbarn, friluftsliv, politik och föreningsliv.

Hjärtefråga

Mina hjärtefrågor rör barnen, de äldre och en prioriterad folkhälsa. Tidiga insatser, redan på förskolan, med hjälp till barn som har det tufft.  Önskar många vuxna runt barnen i skolan, både för kunskap och trygghet, som kan vara till hjälp och stöttning när det behövs så att resultaten blir riktigt bra. Vi vill i Strängnäs kommun ha en skola där barnens kunskaper är en av de bästa i Sverige. För de äldre behövs kvalitet i äldreomsorgen med utbildad engagerad personal. Hemtjänsten skall utvecklas till bäst i landet .En viktig pusselbit är personalens frisknärvaro. Vi är i behov av att bygga fler senior- och trygghetsboenden.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

En skola som placeras i toppen både i kunskap och trygghet. En hemtjänst och äldreomsorg som uppfyller alla krav som krävs för allra bästa kvalitet och trygghet.

Vad kan just du bidra med?

Du skall lägga din röst på Moderaterna för vi vill att vi alla tillsammans skall ta ansvar för vår kommun och gemensamt verka för att vi skall hamna på alla topplistor i ranking med jämförande kommuner inom alla områden.