9. Mohamed Allatif

Mohamed Allatif, 42, Företagare, Strängnäs

Mohamad Allatif, är fd pilot och numera affärsman med ett gediget CV från flera positioner i näringslivet. Har affärsmannaskapet och kontakterna som krävs för affärsutveckling. Gift med Noor Malek, tandläkare och har 3 barn, två killar och en tjej. På fritiden så gillar jag att spela tennis och golf.

Hjärtefråga

Att komma med förändring, förslag till förbättringsystem och ny gemensam vision som ger Strängnäs medborgare nya möjligheter att utvecklas genom egen försörjning,

självständighet och ett eget val av studier eller jobb. 

Jag brinner för de sociala frågorna och socialt hållbarhetsarbete där jag tillsammans med andra kollegor kan göra en enorm skillnad och förbättra relationen mellan invandrare och kommunen som myndighet.

Inkludering är den första frågan som driver mig framåt. För utan inkludering blir samhället svagare. Integration, arbete, trygghet, utvecklingen av samhället kommer att blomstra. Det är resultatet av en god inkludering och en god social hållbarhet. 

De här frågorna har drivit mig från första dagen i mitt liv sen jag kom till Sverige. Jag tyckte själv det var svårt att komma in och hitta rätt i föreningslivet . Och jag tror på individen och team-work också. För har vi en stark, självständig individ då har vi ett starkt samhället som genererar nya goda förutsättningar för bättre utveckling i skolvärlden, näringslivet och i föreningslivet.

Jag siktar mot att utveckla det sociala livet i samhället till ökad hållbarhet i kommunen som ska leda till ett effektiviserat stabsarbete, den  allra första viktiga processen  är att skapa en samverkan mellan olika kontor och förvaltningar som knyts ihop av en arbetsgrupp på strategisk nivå och blir ett praktiskt team. D.v.s. Social kontoret, utbildningskontoret, kulturkontoret, miljö och stadsmiljö-fritidskontoret. Kommunen ska ha en öppenhet för förändringar i sitt arbete tillsammans med olika organisationer samt  i det civila samhället och skaffa större förtroende mellan människor och kommunala verksamheter i syfte att förbättra samhällsutvecklingen.

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Gemenskap ger ökad inkludering, trygghet ger ett välmående näringsliv och en  attraktivare kommun. Acceptans ger bättre samarbete och ökad  tillväxt, tydliga planer och synliga resultat.

Att Strängnäs kommun kommer att vara Sveriges bästa kommun och att vi ”exporterar” våra goda exempel på de bästa problemlösningarna  så alla Sveriges kommuner kan bli bättre och ta efter vårt koncept.  

Öppna nya möjligheter att samverka och verkligen fokusera på att jobba med öppenhet. Jag specificerar mig på den sociala biten,  att satsa på hållbarhet d.v.s. En hoppfull framtid för Sverige.

När jag blir vald så kommer jag att använda makten på rätt sätt  för att kunna utveckla Stängnäs kommun tills den blir en av Sveriges bästa kommun. 

Mina förslag är att utveckla olika område och komma på nya arbetssätt för att nå riktiga resultat.

·Trygghet.

.Integration

· Skolan

·Arbetsmarknad

·Attraktiv kommun.

Vad kan just du bidra med?

Under mitt arbetsliv som entreprenör har politiken alltid påverkat samhället. Min ambition är att påverka samhället på ett positivt sätt tillsammans med mina partikollegor som har längre och större erfarenhet. Jag tror att vi kommer kunna dela med varandra kunskap och erfarenhet.

Jag har nära kontakt med många personer med utomeuropeisk bakgrund, och hoppas kunna använda mina kunskaper och erfarenheter för att arbeta för samhället.

I starka händer har jag jobbat för att minska arbetslösheten och skapa ett mer inkluderande samhälle. Det sker genom att utveckla integrationen, så att vi får ett tryggare samhälle i en hållbar miljö.

Jag har deltagit i flera projekt och initiativ kring demokratiutveckling, socialt hållbar utveckling och samhällsutveckling. För närvarande arbetar jag aktivt med kommunen och flera organisationer, och har på kort tid skapat sig ett stort nätverk.