1. Jacob Högfeldt

Kommunstyrelseordförande, Ordförande Moderaterna Stallarholmen

Jacob Högfeldt, 42, Kommunstyrelseordförande/Bonde, Stallarholmen

En 42 årig, orädd, nyfiket analyserande bonde som står stadigt på jorden. Pappa till tre små barn, gift med Therese. Gillar att röra på mig, med familjen, på idrottsplanen, i skidbacken eller allmänt i naturen. Uppvuxen utanför Stallarholmen, driver gården Äleby, utbildad inom ekonomi, jord o skog och det militära.

Hjärtefråga: Strängnäs kommun

Jag drivs generellt i livet av att försöka hitta ett samspel mellan utveckling och bevarande, jag tror att det är det som gör en plats spännande. Tillväxt är viktigt då det rätt hanterat blir en möjliggörare men också för att det är en signal om kommunens attraktionskraft. Att göra Strängnäs kommun till en av landets bästa kommuner att bo, leva och verka i är min yttersta drivkraft. Jag tror att det moderata laget är en viktig möjliggörare. Jag är uppvuxen här och jag ska dö här, jag vill så innerligt att de 97000 hektaren som Strängnäs kommun är till ytan, är en plats med möjligheter till ett riktigt bra liv. Därför är helheten viktig för mig, allt hänger ihop och vi måste vara bra på att göra de avvägningar som krävs för att helheten ska blir bra! Skolfrågor, förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv och möjligheterna till god folkhälsa ligger mig varmast om hjärtat! Utöver det drivs jag av att försöka få alla samhällets aktörer att bli medskapare till Strängnäs kommuns framtid. Jag vill försöka få fortsatt förtroende som ordförande i Kommunstyrelsen och genom det uppdraget leda Strängnäs kommun in i framtiden tillsammans med ett starkt moderat lag och alla engagerade invånare! 

Vad är din vision för Strängnäs kommun?

Strängnäs kommun ska vara en av landets bästa kommuner att bo, leva och verka i. Man ska som invånare känna sig fri i termer av att man ska kunna lita på de som leder kommunen, det betyder inte att varje beslut blir som man önskar men man ska som invånare känna sig trygg med att politiken tar ett långsiktigt ansvar för helheten. För mig betyder det konkret att vi moderater ska bidra till att fortsätta skapa en kommun där jag som invånare kan:

–    Känna mig trygg när jag rör mig på gator och torg, genom en mängd åtgärder ex; fler vuxna på stan (fältassistenter och ungdoms team), fler insatser mot narkotika, fler ordningsvakter och kameraövervakning

–    Känna att skolan ger mig möjligheter att ta mig dit jag vill, genom att skolan är en trygg plats med tydligt fokus på kunskapsresultat

–    Känna framtidshopp när det gäller hur vi tar ansvar för vårt bidrag i klimatomställningen, genom att vi på innovativa sätt investerar i möjligheterna för alla aktörer i kommunen att ställa om.

–    Känna tillförsikt att min kommun gör sin del i att skapa goda förutsättningar för ett riktigt bra företagsklimat, genom aktiv dialog med våra företag

–    Känna att Strängnäs kommun leds tryggt in i framtiden

Vad kan just du bidra med?

Jag är en trygg person som står stadigt även om arbetsbelastningen är hög och jag drivs av att få vara med och hitta balansen mellan att utveckla och bevara. Jag hoppas kunna fortsätta bidra med mina erfarenheter från nu snart 8 år som ordförande i Kommunstyrelsen, ordförande i koncernmoderbolaget, egen företagare, styrelseledamot i privat sektor, statliga styrelseuppdrag, föreningsaktiv ”tränarpappa” och pappa till tre små barn. De samlade erfarenheterna från alla dessa uppdrag tar jag med mig i de politiska hantverket och beslutsfattandet. Jag vill gärna om jag får ditt förtroende fortsätta leda Strängnäs kommun in i framtiden!