Moderaterna Strängnäs kommun

Välkommen till vår hemsida!


Majoritetsförklaring

Klicka på rubriken för att komma till majoritetsförklaringen i sin helhet.

Gårdagens positiva✅ Kompetensförsörjning, konkurrenskraft, utvecklande samverkan…Mycket konstruktiva och bra samtal i Eskilstuna på MITC. Tydlig och konstruktiv samverkan mellan företag och akademi med stöd av kommun, region, EU mfl. Mycket imponerad av det arbetet som gjorts och görs och flera tankar snurrar nu om hur vi eventuellt kan skapa ytterligare möjligheter för industriföretag baserade i Strängnäs kommun! See MoreSee Less
View on Facebook
Dagen✅ Jag blev uppringd av kommundirektören kl 05.20 och informerad om att det skett en explosion vid ett bostadshus i Strängnäs. Mina tankar går omedelbart till de invånare som på olika sätt drabbats. Inga uppgifter om personskador, räddningstjänst, polis och säkerhetschefen på plats. Ett antal personer evakuerades till en lokal där säkerhetsavdelningen, polis och krisstöd mötte de evakuerade. Jag informerade den politiska ledningsgruppen och oppositionsrådet via mail kl 05.50. Organisationen arbetade på med de insatser som behövs kopplat till en händelse av det här slaget. Kl 08.10 besökte jag platsen dit vi evakuerat de drabbade boende. Kändes viktigt för att själv möta drabbade och se hur organisationen omhändertog de drabbade invånarna. Bra samtal med både personal och drabbade, jag är stolt och tacksam över den professionalism polis, räddningstjänst, säkerhetsavdelning, krisstöd och övriga medarbetare uppvisat under dagen, det arbetet i sig är trygghetsskapande. Att Justitieminister Gunnar Strömmer dessutom med genuin omtanke ringde vid lunchtid för att förhöra sig om vi behövde något stöd visar även den nationella nivåns beslutsamhet om att den här typen av händelser ska motarbetas med full gemensam kraft. Trygghetsfrågan är central och vi måste alla konstruktivt fördöma den här typen av handlingar som i grunden är samhällsstörande. Det måste mötas både med ökat framtidshopp för den uppväxande generationen och hårt repressivt samlat agerande från alla samhällets aktörer. Imorgon är en ny dag..👊 See MoreSee Less
View on Facebook
En av veckans viktiga✅ Besök och bra samtal med företrädare för Islamiska kulturcentrum i Strängnäs. 5 punkter som alla pekar på vikten av att vi talar mer med varandra och inte om varandra.1. Viktig dialog om skolan och föräldraengagemang: – Konstruktivt samtal om skolfrågor och engagemang från föräldrar, vilket skapar en starkare koppling mellan hem och skola. 2. Social integration och föreningslivet i fokus: – Diskussion om hur föreningen, aktiv sedan 2001 arbetar med social integration genom olika aktiviteter och engagerar flera personer inom föreningslivet, speciellt idrott.3. Verksamheter som främjar kultur, läxhjälp och idrott: – Vi samtalade om föreningens breda spektrum av aktiviteter, inklusive kulturella evenemang, läxhjälp och idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.4. Viljan att bidra till integration och förståelse: – Samtalen gjorde tydligt Islamiska Kulturcentrums vilja att bidra till integration och öka förståelsen hos föräldrar exempelvis när det gäller socialtjänstens verksamhet.5. Samarbete med Strängnäs kommun och andra aktörer: – Vi betonade från bägge håll en fortsatt vilja till dialog och samarbete mellan Strängnäs kommun, föreningen och andra aktörer för att gemensamt arbeta mot målet att skapa en tryggare och bättre kommun för alla invånare. See MoreSee Less
View on Facebook
En av veckans viktiga✅ Strängnäs kommunen och Polisen har skrivit under sina gemensamma medborgarlöften för 2024 och 2025 för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Ett prioriterat område är att motverka rekryteringen av unga till den organiserade brottsligheten. – Vi ska fortsätta att arbeta gemensamt med fokus på ungdomar och brottsförebyggande arbete för att skapa en tryggare kommun. För att lyckas gör vi det i samverkan med polismyndigheten men även nära vårdnadshavare och föreningar. Ett extra fokus i de nya medborgarlöftena läggs på trygghetsskapande åtgärder och vuxnas närvaro där våra unga rör sig, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).Läs hela nyheten på webbplatsen www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2024-01-30-nya-medborgarloften-for-2024-och-2025 See MoreSee Less
View on Facebook