Moderaterna Strängnäs kommun

Välkommen till vår hemsida!


Majoritetsförklaring

Klicka på rubriken för att komma till majoritetsförklaringen i sin helhet.

Vi jobbar på🧩 för🧩. Kommunstyrelsen tog i oktober beslut om verksamhetsplan för 2024, en av fyra prioriteringar är att: …”göra Strängnäs kommun till en robust plats. Kommunen behöver framöver öka sin förmåga att hantera klimatförändringar, kris och höjd beredskap med bibehållen långsiktigt hållbar ekonomi.”#långsiktigtansvarförhelhetenSträngnäs kommun är mest rustat för kris i länet.I rapporten Regionernas kamp klättrar Strängnäs kommun hela vägen till första plats i regionen och dessutom upp nio placeringar till plats 56 i landet. Rapporten har fokus på kommunernas och regionernas motståndskraft och kapacitet i kris.– Det känns bra att få ett kvitto på att vi är en robust kommun som är redo att hantera kriser. Vi har dessutom klättrat i år och nått en topplacering i regionen vilket är fantastiskt. Det sänder en viktig signal till oss alla – särskilt i tider när många känner en oro för vad som händer i omvärlden och i vår kommun, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun.Läs mer om statistiken bakom rapporten i nyheten på vår webbplats:strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2023-11-29-strangnas-kommun-mest-rustat-for-kris-i-lanet See MoreSee Less
View on Facebook
Verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen 2024-2026 är beslutad💪Nedan följer Strängnäs kommunkoncerns, tilllika kommunstyrelsens, mål:👉I Strängnäs kommun ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet👉I Strängnäs kommun är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan👉I Strängnäs kommun är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar👉I Strängnäs kommun har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun👉I Strängnäs kommun finns det ett kulturutbud och ett företagarklimat som stärker tillväxt och arbetsmarknad👉I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatinriktad🧩🧩🧩Kommunstyrelsen kommer under perioden särskilt prioritera att:🧩 …göra Strängnäs kommun till en robust plats. Kommunen behöverframöver öka sin förmåga att hantera klimatförändringar, kris och höjdberedskap med bibehållen långsiktigt hållbar ekonomi.🧩 …öka det förebyggande trygghetsarbetet. Kommunen behöver stärka sinförmåga i det trygghetsskapande arbetet genom att arbeta brett ochförebyggande med folkhälsans riskfaktorer, ungdomars möjligheter att lyckas iskolan, hedersnormer och mot organiserad brottslighet.🧩 …samordna samhällsbyggnad och infrastruktur i en starkt växandekommun. Kommunen behöver förbättra sina insatser avseende VA, el-effekt,kollektivtrafik och digital infrastruktur.🧩 …stärka vår position som en del av Stockholms arbetsmarknads-område. Kommunen behöver förbättra sin förmåga för att attrahera, utvecklaoch behålla rätt kompetens.🧩🧩🧩Kommunstyrelsen kommer dessutom att ge förvaltningen följande särskilda uppdrag:🧩 Utveckla den långsiktiga investeringsprocessen med särskild hänsyn till klimat och innovationsinvesteringar.🧩 Utarbeta konkreta förslag till långsiktigt nyttjande av pengarna frånförsäljningen av Kraftvärmerörelsen.🧩 Göra en strategisk översyn av kollektivtrafikens möjligheter att bidra till kommunfullmäktiges mål.Nu jobbar vi vidare👊 See MoreSee Less
View on Facebook