Moderaternas förstanamn i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Har du frågor om den politik som förs, ta gärna kontakt med någon av våra företrädare!

Kommunfullmäktige: vice ordförande Ann Charlotte Nilsson

anncharlotte.nilsson@strangnas.se

Kommunstyrelsen: ordförande Jacob Högfeldt

jacob.hogfeldt@strangnas.se

Barn och Utbildningsnämnden: ordförande Catharina S:T Cyr

catharina.STCyr@strangnas.se

Socialnämnden: vice ordförande Thore Berggren

thore.berggren@strangnas.se

Teknik och Fritidsnämnden: ordförande Christine Blomqvist Gyllby

christine.blomqvistgyllby@strangnas.se

Kulturnämnden: vice ordförande Marie Larsson

marie.larsson@strangnas.se

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden: vice ordförande Magnus Stuart

magnus.stuart@strangnas.se

Strängnäs koncernmoderbolag Strängnäs Kommunföretag AB (SKFAB): ordförande Jacob Högfeldt

jacob.hogfeldt@strangnas.se

Strängnäs kommuns energibolag SEVAB: ordförande Jan Heiniö

Strängnäs kommuns fastighets- och bostadsbolag SFAB och SBAB: ordförande Örjan Gustafsson