Politiker

Våra företrädare i Kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026

Kommunfullmäktige

Vice ordförande i Kommunfullmäktige är Ann-Charlotte Nilsson

Kommunstyrelsen