Moderaternas förstanamn i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Har du frågor om den politik som förs, ta gärna kontakt med någon av våra företrädare!

Kommunfullmäktige: vice ordförande Ann Charlotte Nilsson

Kommunstyrelsen: ordförande Jacob Högfeldt

Barn och Utbildningsnämnden: ordförande Kenneth Larsson

Socialnämnden: vice ordförande Thore Berggren

Teknik och Fritidsnämnden: ordförande Christine Blomqvist Gyllby

Kulturnämnden: vice ordförande Marie Larsson

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden: vice ordförande Magnus Stuart